is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderd — in zich zelf tot ontplooiing zal kunnen brengen, wanneer hij slechts de daarvoor vereischte moeite en inspanning — en deze zijn niet weinig — zich ervoor zal willen getroosten. Zoo wordt er b.v. in bovengenoemde aanhaling uit Desatir gewezen op het occulte feit, dat al wat op aarde is gemanifesteerd — niets weer uitgezonderd — een projectie is van een „oerbeeld in de sfeer" en dat, verder gaande naar „omhoog", deze projectie — of schaduw — zelf weder ook een projectie — of schaduw — is van iets veel hoogers, totdat ten slotte de Eene Oerbron en Oorzaak van alles is bereikt. Zoo is de Goddelijke Geest de Eene Oerbron van alles, van Zijn gansche schepping en „is de mensch gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis." In ontelbare menschelijke verschijningsvormen (lichamen) openbaart Hij Zich, weerspiegelt Hij Zichzelf. Alle magische krachten waarover de mensch — of welk ander wezen ook — zou kunnen beschikken zijn dus Zijn krachten, van Hem alleen in allereerste oorsprong uitgaande. Hij is het leven, de wil, het bewustzijn in ons; deze zijn een nietig fragment