is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten ook de verborgen krachten der Natuur te leeren beheerschen.

Het is de voortdurend groeiende macht van wil, die de macht van ons Zelf is, welke de andere mogelijkheden beheerscht en deze groei en machtstoename van ons innerlijk wezen is een natuurlijk en geleidelijk proces van ontplooiing, gevolg van de ondervindingen en lessen welke op aarde in incarnatie geleerd worden. Deze groei is — zooals reeds gezegd — natuurlijk en geleidelijk in gewone omstandigheden en wan neer er zich geen bijzondere en buitengewone voorwaarden voordoen, doch hij kan evenals alle groei, door middel van het gebruikmaken en op de juiste wijze aanwenden van de kennis omtrent de wetten van groei, worden gestimuleerd en versneld. Door gestadige oefening, door volhardend voortgezette inspanning, zal het mogelijk zijn om in belangrijk veel korter tijdsver oop dan daartoe gewoonlijk noodig is, deze innerlijke macht van het Zelf, de wil, te ontplooien en daarmede dan tegelijkertijd de macht om zijn eigen voertuigen — zijn eigen lageren aard of persoonlijkheid — te beheerschen en er alle nut-