is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tig gebruik van te maken dat men maar zou kunnen wenschen. De eerste werkzaamheden van den aanstaanden Magiër zijn er dus geenszins op berekend om groote verschijnselen buiten zichzelf te doen plaats grijpen, doch veeleer daarentegen en dat nog wel gedurende zeer langen tijd is het zijn eerste en eenige werk om zich zelf ter hand te nemen. De allereerste toepassing van de kennis omtrent Magie behoort op onszelf gericht te zijn, het allereerste magische werk — en een dat zeer moeielijk en langdurig is, veelal het werk van tal van incarnaties uitmakend — is dus zich zelf te verbeteren. En aldus gezien is Magie de goddelijke Alchemie, de Weg tot Volmaking, de Weg tot Vereeniging met God, d.i. tot Waar Geluk, is zij de ontplooiing van den God binnen in ons en zelf het doel van ons bestaan.

Zoo heeft dan ieder mensch de mogelijkheid in zich om eens een Magiër te worden, is ieder mensch een Magiër in potentialiteit; dientengevolge is er dan ook in ieder aanwezig — bij den een duidelijker aan den dag tredend dan bij den ander en zich zeer verschillend uitend, doch zeker bij al-