is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reden waarom deze hoogste kennis „geheim" is, waarom zij geheim moet zijn, hoewel zij tevens al voor het overgroote deel der menschen niet anders dan geheim kan zijn omdat zij boven hun bevattingsvermogen gaat. Ook in alle Mysteriën der Oudheid werd die hoogere kennis van Magie daarom alleen onder den eed van geheimhouding medegedeeld en onderricht, vergezeld van bedreiging met de meest gestrenge straffen in geval van verbreking van dien eed. Zij waren de instituten waarin de praktische kennis omtrent Magie werd geleeraard, waarin „de verborgen krachten in Natuur en Mensch" (zie het Derde Doeleinde der Theoso^ fische Vereeniging) praktisch werden bestudeerd en onderwezen en waar geleerd werd er in het leven van alle dag daadwerkelijk gebruik van te maken tot heil der menschheid en daardoor tevens, doch alleen als gevolg daarvan — tot werkelijk heil van den bestudeerder zelf. Dit alles vindt men thans — zooals gezegd — uitgedrukt in de bewoordingen van het Derde Doeleinde der Theosofische Vereeniging, doch in zulke ruime en weinig bindende termen, dat praktisch gesproken nog