is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger stijgen op het Pad van Evolutie en worden wat genoemd wordt een Leerling — een Discipel. Even als alles in manifestatie is dat Pad drieledig, een gevolg van de drievuldigheid van den Oerbron van waar alles afkomstig is, en ieder van deze drie Paden, waaruit het Eene Pad is samengesteld, vertegenwoordigt één van de drie Aanzichten of Personen van de Drie-Eenheid, van de Trimoerti.

Deze drie Paden zijn die van toewijding, kennis en handeling; het eerste voerend naar het Wilsaspect van den Eene, het tweede naar het Wijsheids-Liefde-aspect van Hem, en het derde tot zijn Werkzaamheids-aanzicht. In Hindoestan heeten deze drie Wegen tot Ishvara of God respectievelijk Bhakti-Marga, Jnana-Marga en Karma-Marga en de drie verschillende methoden welke op ieder daarvan afzonderlijk gebezigd worden, zijn daar genaamd: Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga en Karma-Yoga. Alle drie zijn zij elk in 't bijzonder geëigend voor een speciaal menschentype, voeren zij — hoewel door middel van onderling zeer onderscheiden methoden — toch tot het Zelfde Doel, Eenwording met Ish-