is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de wereld schijnbaar afgescheiden Monaden zal doen komen. Als er eén overwint zullen allen ervan profiteeren. Neen, nog heel veel sterker; alleen en uitsluitend door zichzelf geheel te vergeten ten bate van al die andere Monaden zal het mogelijk zijn die „overwinning" te behalen, de overwinning die geenszins is een overwinning op anderen, doch uitsluitend een overwinning op zich zeiven, op zijn eigen lageren aard der persoonlijkheid. In Inwezen is de gansche schepping onverbrekelijk eén en de groei of volmaking, de vereeniging met het goddelijk Leven dat alom aanwezig is, kan dus nooit voor eén alleen zijn; wat de een verkrijgt, deelen vanzelf allen mee.

Sprekende van „overwinning" geeft dit den indruk van „strijd" die eraan vooraf ging. Nu is in zekeren zin van beneden af gezien — van het standpunt dus van de tijdelijke, periodiek verschijnende persoonlijkheid die zich in de drie werelden der stof manifesteert — er zeker iets dat op strijd gelijkt. De persoonlijkheid toch — ons denk-, voel- en handelings-wezen — tracht zijn afgescheidenheid te handhaven en zoo mogelijk