is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij nu eens nagaan hoe een die als een groot Magiër bekend stond dit alles in zijn eigen termen en woorden — verschillend van de thans door ons gebezigde en daardoor voor ons nu meer begrijpelijke wijze, maar toch hetzelfde beschrijvend — weergeeft, in welk kleed Simon Magus deze leer gaf. Wij moeten ons daarbij dan in de eerste plaats herinneren dat de esoterische leer of Magie bovenal bevat de kennis van ons verband met het Goddelijk L,even, van het verband van ons goddelijk fragment van leven in den geest met het Groote Goddelijke L,even, de kennis en de zekerheid — de beleving — van de onscheidbaarheid van onze Goddelijke Zeiven. „De esoterische wetenschap is boven alles de kennis van ons verband met en in de Goddelijke Magie, van onscheidbaarheid van ons Goddelijke Zelf — welke laatste nog iets anders beteekent dan onze eigen hoogere geest".1) Omtrent de leer van Simon Magus lezen wij dan: 2) „Nu was het vuur voor Simon het toppunt van de gansche geopenbaarde schepping.

') H. P. Blavatsky: De Geheime Leer III, blz. 515. 2) H. P. Blavatsky: De Geheime Leer III, blz. 516.