is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stof, een vrij maken vanuit gebondenheid en dit is niet anders dan het steeds meer beheerschen der stof van de verschillende voertuigen of lichamen, een bevrijden van egoïsme en de banden van den lageren aard, een meer en meer toenemende onzelfzuchtigheid, een steeds minder gehecht zijn aan dien lageren aard, aan de persoonlijkheid.

Zoo — in 't kort — ontwikkelen de zes magische krachten in den loop der evolutie en in geen godsdienst of wijsbegeerte worden zij beter en duidelijker aangegeven dan in het Hindoeïsme, waar zij Shakti's heeten.

1. Parashakti; de hoogste (para) geestelijke kracht, welke de oorzaak is van de gansche verschijnselen wereld; zij is de kracht waardoor alles ontstaat, die al de andere krachten kan beheerschen, en waardoor — als hij deze kracht ten volle ontplooid heeft — de mensch het hoogste in zich heeft gevonden, hij eén met God geworden is.

2. Jnanashakti; de kracht door kennis verkregen, het ware kennen van het eigen Zelf, van eigen goddelijkheid: deze kracht sluit in de ken-