is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven; de Monade zooals wij die hiervoor ook reeds genoemd hebben. Hij — de drie-eenige Monade — is de eigenlijke Denker, de Heerscher, en hij is gekleed in een voertuig, een omhulsel van die gradatie van uiterst ijle en fijne stof, welke gedachte-stof of wel stof van het gedachte-gebied wordt genoemd. Reeds bij de vorige eerste besprekingen omtrent ons magisch instrument hebben wij geleerd dat dit instrument is samengesteld uit een geheele reeks van gradaties van ijle en geleidelijk overgaande en opklimmende ijlere stofsoorten, en dat het aldus de middelaar of schakel vormde tusschen de abstracte buiten-tijd-ruimtelijke Monade van binnen naar de in de grove stof bij incarnatie gevormde manifestatie van buiten en op aarde, het lichaam dat wij kunnen waarnemen met onze vijf gewone zintuigen. Wij leerden daarbij ook dat juist dit deel, hetwelk bestaat uit gedachte-stof, een zeer belangrijke plaats in de samengesteldheid van ons wezen inneemt; wij noemden daarbij de Monade, wanneer deze werkzaam is in die omhulling van het gedachtelichaam, het Ego. Dit gedachte-lichaam waarin de Monade moet wer-