is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken om zich in de wereld op aarde te kunnen manifesteeren als Ego, is meer of wel minder fijn in zijn samenstellende stofdeeltjes, al naar gelang dat de verstandelijke ontwikkeling van den betreffenden mensch al dan niet gevorderd is. In den onontwikkelden mensch — wiens denken nog voornamelijk op de dingen van den lageren aard gericht is, op de persoonlijkheid — bestaat het gedachte-lichaam dientengevolge voornamelijk uit die stof van de gedachte-wereld, welke tot de ermee overeenkomende en samentrillende grofste of laagste ondergebieden ervan behoort. 'Maar daarentegen zal in den ontwikkelden mensch, wiens gedachten rein en verheven zijn, de gedachte-stof, welke daardoor voor den opbouw gebruikt zal worden, welke alleen voor dien opbouw geschikt is, die zijn van de hoogste en fijnste ondergebieden van het gedachte-gebied.

Het is een kwestie van trilling, van trilling in steeds varieerende middenstof, behoorende bij de erbijbehoorende — of liever ertoe geschikte — soort dier stof. De hoogere, edelere, reinere en meer fijne gedachten hebben een hoogere tril-