is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingssnelheid van gedachte-stof noodig om te kunnen plaats grijpen en werken daardoor alleen in die fijnere ondergebieden — de hoogere — van het gedachtegebied. Iedere gedachte doet in het gedachte-lichaam een stel trillingen ontstaan, al naar de soort der gedachte werkende in de hoogere of wel in de lagere denkstof ervan, terwijl ook door helderzienden de aard der gedachte kenbaar is aan de kleur en aan den vorm, waarin — op zijn eigen gebied — de gedachte zich uitdrukt. Onder den impuls van een gedachte werpt het gedachte-lichaam in zijn trilling — terwijl het trilt — een gelijkelijk trillend deel van zichzelf uit en dit deel trekt, daar het een klein, zij het ook zelfs uiterst klein, deeltje van leven van zijn maker heeft ontvangen, stof van de geëigende — de erbij behoorende — gedachte gradatie om zich heen en wordt zoo wat wij een „gedachte-vorm" noemen, iets dat in onze Nederlandsche taal zoo goed en occult juist wordt uitgedrukt in het woord „denkbeeld". Zoo, uitgezonden door zijn maker en schepper den denker, is die gedachte-vorm nu een opzichzelf bestaand, levend iets geworden, in