is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voertuig uit de hoogere denkstof worden opgebouwd en daardoor zal het dan niet meer vatbaar zijn als het in aanraking komt met een begeerte-trilling van lageren aard en op deze wijze — door deze kennis van zichzelf in de praktijk van het dagelijksch leven inderdaad toe te passen — kan de mensch alles van zichzelf maken wat hij wil. Dit is het a. b. c. van Magie. Deze door denken uitgezonden trillingsgolven nemen — even als elke in beweging gebrachte kracht in de Natuur — af naarmate de afstand grooter wordt; de afstand, waarop zulke gedachte-trillingen zullen kunnen doordringen, is dien ten gevolge afhankelijk van de kracht, de helderheid en de beslistheid, waarmede de afzender haar wegzendt. Zulk een trilling straalt dus naar alle kanten van den denker uit als licht vanuit zijn bron, doch zij heeft één aanzicht slechts, een gedeelte slechts van de gedachte zelf in zich, n.1. haar aard. Zij brengt alleen den aard van de gedachte over, niet het onderwerp. Het onderwerp van de gedachte is vervat in het tweede gevolg van denken hetwelk wij de gedachte-vorm noemden. Elke gedachte bouwt