is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en veranderen van de ijle lichamen. Zelfs ook wanneer wij er wellicht niets van bemerken moet het op den duur zijn uitwerking hebben, op dezelfde wijze als geregeld volgehouden lichaams-gymnastiek het lichaam traint. Ofschoon het al of niet opmerken van het slagen van overpeinzing in de eerste plaats een Karmisch gevolg is, wordt het dikwijls door uiterlijke oorzaken belemmerd als daar zijn: atmosferische of planetarische invloeden, terwijl natuurlijk ook de oorzaak in onszelf kan liggen. In overpeinzing kunnen wij onszelf openstellen voor het onveranderlijke Opperste Zelf, trachten te denken dat het Zelf in alle dingen is, en alle dingen in het Zelf. Dit kan bevorderd worden door met het bewustzijn te trachten zichzelf eén te voelen met andere bewustzijnen, met andere wezens. Aldus wordt meer ien meen het Zelf in alles erkend — en gevonden — en wordt men bewust een deel te zijn van een grooter geheel, wordt men ervan bewust dat het Eene Zelf, het Eene Eeven alle verschillende vormen doordringt. Dit is a. h. w. een voortdurend optrekken van het bewustzijn — dat wijzelf zijn —