is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewuste incarnatie werd bestemd en hier is de demon klaarblijkelijk, wat wij gewoon zijn de Karmische elementaal te noemen. Hij is aanwezig, enkel en alleen om alles zoo te wenden en te regelen dat dit vooruit vastgestelde en uitgekozen doel in het leven wordt bereikt en hij kan niets anders doen dan dat, totdat hij van zijn werk bevrijd wordt door den terugkeer van de ziel van de aarde naar haar eigen hemelsch tehuis.

De goden — de Natuurgeesten en geestj es en de Deva's of Engelen in alle verscheidenheden — worden door Iamblichus beschreven als het gansche heelal omvattend en toch ook daarbij gedeelten ervan onder hun leiding hebbend, doch zonder verdeeling, differentiatie en afscheiding welke alle eigenschappen zijn die door andere lagere wezenheden niet gemist kunnen worden en voor hun bestaan noodig zijn. Hij 'beschrijft hier blijkbaar in de eerste plaats de Kosmische Deva's, doch dezelfde omschrijving is toch ook evenzeer van toepassing op de andere rangen ervan. De goden omvatten alle verschijnselen-werelden en van hen worden zoowel helden als demonen beide