is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuttend en alleen gebruik makend van de in hemzelf aanwezige krachten en vermogens, doch van niets dat buiten hem is — ook niet van de hulp van andere onzichtbare wezenheden. De tweede wijze is die waarop de Magiër om het vlug bereiken van zijn doel te vergemakkelijken, de hulp inroept van de voor ons onzichtbare wezens der ijle werelden van gevoelen en denken — elementalen, natuurgeesten, engelen, zielen en zelfs soms van Volmaakten of Helden. Ook zonder bepaald daartoe opgeroepen of aangezocht te zijn komt het voor dat deze Onzichtbaren hun hulp bij werk ten bate der wereld verschaffen. In het derde geval maakt de Magiër buitendien nog gebruik van allerlei stoffelijke hulpmiddelen en handelingen op het stoffelijk gebied, waardoor het gestelde doel op gemakkelijker en meer economische wijze, met minder krachtverspilling, kan worden bereikt, de inspanning en het krachtverbruik minder zijn. Deze laatste methode, die van de Ceremonieele Magie, komt het meest voor; het is de methode, welke gebruikt wordt in Kerkelijke Ceremonieele Diensten en ook in de Ceremonieele Ri-