is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tie — kan neerstroomen in het mentale en zoo uitstralen en een weldadigen invloed uitoefenen op menige ziel, die daarvoor in 't minst niet toegankelijk geweest zou zijn, zoo zij (die kracht) op hare oorspronkelijke hoogte gebleven was". De meest bekende Magiër van onzen lateren tijd — Madame H. P. Blavatsky — scheen deze tweede methode wel te gebruiken bij het teweeg brengen van hare verschijnselen en afwisselend kwamen verschillende typen van deze Onzichtbare Helpers daarbij te pas. Zoo werd zij bij de materialisaties welke zij volbracht — zooals b.v. de kop en schotel en de suikertang, welke nog te Adyar in het Theosofisch museum aanwezig zijn en waarover Kolonel Olcott in zijn „Oude Dagboekbladen" zoo uitvoerig en interessant schrijft en in welk boek tal van andere beschrijvingen van H. P. B.'s wonderbare magische verrichtingen te vinden zijn — waarschijnlijk geholpen door natuurgeesten die vormen scheppen en die in dit geval de vormen maakten naar het model dat zij hen als een scherp, vastomlijnd gedachtebeeld gaf. Het waren daarentegen waarschijnlijk elementalen wel-