is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren als bij in vormen of lichamen op aarde levende wezens. Er is wel eens gevraagd hoe het komt dat zij alle steeds blijkbaar vooruit precies weten wanneer zulk een Magische ceremonie zal worden gehouden, want b.v. verschijnen zij in de Vrijmetselarij onmiddellijk bij de eerste klop van den hamer. Doch nemen wij de werkelijkheid van de kracht der gedachte in aanmerking, iets dat zelfs voor menigeen die met het feit hiervan slechts alleen theoretisch bekend is nog moeielijk blijkt te zijn, dan kan zulks toch niet meer zoo wonderlijk toeschijnen. Reeds dagen, soms zelfs weken van tevoren wordt alles ervoor gereed gemaakt, datum, uur, etc. vastgesteld en de convocaties rondgezonden; is het dan zulk een wonder dat in de onzichtbare werelden deze trillingen ook door -de daar vertoevende wezens worden waargenomen en dat, zoodra de Voorzitter der Loge in gedachte dit alles vaststelt, dit de geheele denkwereld beïnvloedt — en daarbij ook de astrale en etherische werelden — zoodat alle in die drie werelden verblijvende wezens, die met de ceremonie te maken zullen hebben, daarop onmiddellijk ook attent worden gemaakt, te meer omdat zij allen de hen