is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin tebeurt vallende taak volgaarne vervullen en er een genot in vinden daaraan mee te werken ? Bovendien wordt de eerste enkele gedachte nog belangrijk versterkt doordat allen leden der Loge zulk een oproep wordt gezonden, zoodat alle hun individueele gedachten, gericht op hetzelfde onderwerp, de origineele komen versterken. Op tal van andere oorzaken zouden wij, hierop voortbouwend, kunnen wijzen, waarbij reeds vooraf door deze onzichtbaren wordt geholpen bij het gereedmaken van de voorbereidende werkzaamheden alvorens tot den eigenlijken arbeid van den dag wordt overgegaan.

Maar wanneer wij nu reeds constateeren dat deze Onzichtbare Helpers zulk een belangrijke rol vervullen nog voor zelfs de eigenlijke ceremonie, waaraan zij zoo verlangend zijn deel te nemen, is aangevangen, dan ligt het voor de hand dat hun aandeel in dat werk zelf van zeer bijzonderen aard is, ook al vermoeden de menschelijke deelnemers er weinig of niets van en dat zij het zijn die de eigenlijke verwekkers zijn van dat verhevene en machtige wat menigeen bij zulk een gelegenheid ondervindt en dat gewoonlijk „stemming" wordt