is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin heeft te maken, is oorzaak dat alle Magie door middel van ceremonieel — d.i. geordende handeling in de stoffelijke wereld — kan worden versterkt en bevorderd. Magie is voornamelijk en grootendeels, hoewel niet geheel volkomen uitsluitend zooals wij reeds zagen, handeling op de ongeziene gebieden van leven en daar alle deze gebieden met elkaar in verband staan, door schakels met elkaar verbonden zijn, zal handeling in de stoffelijke wereld — d.i. ceremonieel — van belangrijken invloed op elke Magische handeling kunnen zijn. Hoewel dus deze twee soorten van handeling belangrijk van elkander verschillen — de een toont zich voornamelijk in de (voor ons) zichtbare wereld van dagelijksche waarneming, terwijl de andere voornamelijk in de onzichtbare werelden, met onzichtbare krachten en middelen werkt, waardoor dan voor ons in de physieke wereld alleen slechts de gevolgen zichtbaar of merkbaar worden, waarneembaar worden, en menigmaal ook zelfs dat niet eens — daar is het duidelijk dat, wanneer zij tezamen verbonden worden, de uitwerking belangrijk sterker zal zijn dan wanneer zij onafhankelijk van elkaar, ieder met eigen