is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons gezegd is — het gansche land gedurende zoo vele talrijke eeuwen werd gehouden op het hoog geestelijk peil dat het bezat, door de van slechts drie van zulke Tempels uitstralende verheffende krachten, n.1. te Memphis, Thebe en Luxor. Bij onze studie van het menschelijk denken hebben wij geleerd hoe door dat denken op het gedachtegebied vormen worden gemaakt, waarlijk „denkbeelden", welke vormen om zoo te zeggen de dragers zijn van een hoeveelheid kracht (op dat gedachtegebied), er door zijn scheppenden denker ingelegd. Waar bij ceremonieel het gezamenlijk denken van alle aanwezigen bij elkaar wordt gevoegd, in dezelfde banen wordt geleid, daar is het dientengevolge begrijpelijk dat daarbij één gezamenlijke gedachtevorm wordt gemaakt en belevendigd, dat door ceremonieel aldus op de ijle gebieden een groote vorm wordt geschapen, welke vorm dienst doet als de „houder" van eene door de gezamenlijke aanwezigen daarin opgehoopte kracht, op geheel dezelfde wijze als een gashouder bijvoorbeeld, doch dan buigzaam en rekbaar. Wanneer dan nu gedurende het verdere verloop van de ceremonie, hetzij in Kerkdienst of Vrij-