is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metselarij, die aanwezigen voortgaan met steeds meer devotie in het eene geval of steeds meer denkkracht in het andere, of wel beide tegelijk, erbij te voegen en in de bestaande ijle vorm te storten, dan wordt het gezamenlijke kanaal, waartoe die vorm ook weer dient, meer en meer geopend en dientengevolge hebben een Opwaarts gezonden devotie — een zeer reëele kracht, wel te verstaan — of wel een opwaartsstrevende gedachte-aspiratie onvermijdelijk tot gevolg dat het antwoord van Omhoog komt door dat daarvoor gereedgemaakte kanaal. God zendt steeds en voortdurend door Zijn Kracht over Zijn werelden uit, de druk ervan — als wij het zoo mogen noemen — is er altijd door, maar de geëigende en geschikte kanalen ontbreken of zijn nog slechts zeer weinige op ons huidig stadium van evolutie voorloopig; dientengevolge is het aldus verschaffen van meerdere kanalen een zaak van groot belang voor de algemeene evolutie, een waarlijk „dienen" van God. Is het geen machtig groot voorrecht daaraan te mogen medewerken?

1 C r*