is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar gewerkt wordt, een vaste kleur, waardoor alleen al een belangrijke verscheidenheid in resultaten op deze wijze wordt verkregen. Ook geschied het gebruik van goud geenszins uit pronkzucht of ijdelheid en ook niet dat van edelgesteenten, want wij hebben hiervóór reeds kunnen opmerken dat ook metalen een niet te onderschatten verborgen invloed hebben en deze invloed — vooral van goud — is dat zij goede geleiders zijn (en dus ook afleiders als het voorkomt, zooals wij boven zagen) voor deze geestelijke krachten. Daarom wordt goud — of veelal echt gouddraad — voor dergelijke gewaden gebezigd. Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan is de priesterlijke koorkap en kazuifel — op andere wijze ook sommige ma^onnieke regalia — waarbij het goudgalon bij de kazuifel b.v. in een y-vorm op den rug loopt, welke y bestemd is om de van omhoog over de schouders komende kracht daarlangs zoo laag mogelijk naar beneden te laten stroomen. Dit wordt gedaan in de wetenschap dat deze kracht een zeer bepaalde neiging heeft om naar omhoog op te trekken, waar-