is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ritueele handelingen inderdaad scherp wordt gedacht, de denkbeelden duidelijk en sterk worden geformuleerd en dit gelukt het beste als allen meedenken.

Ten slotte dan diene hier — zij het eigenlijk ten overvloede — erop gewezen dat, waar elk van deze hier besproken stoffelijke hulpmiddelen welke bij ceremonieele riten in gebruik zijn — en er zijn er talrijke die wij nog niet bespraken — reeds ieder afzonderlijk een eigen nuttig effect verschaft, een met kennis van zaken combineeren van alle deze in een passende opeenvolging, d.i. in een ceremonieele rite, een weer veel krachtiger succes kan doen verzekeren.