is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Schepping goed te kunnen begrijpen moeten wij beginnen met overal rondom ons te erkennen dat alles in beweging is, dat niets werkelijk in rust is, dat rust of bewegingloosheid alleen relatief kunnen bestaan — niet inderdaad. — Niets wat leeft is onbeweeglijk, leven is beweging en er is inderdaad niets, totaal niets, dat werkelijk levensloos is; al wat is leeft, er is zelfs igeen levenlooze stof want het is „leven" dat de stof-atomen tezamen bindt niet alleen, doch dat die atomen zelf veroorzaakt. Wat wij alleen slechts zien en waarnemen is de verandering der vormen, het opbreken der vormen, waardoor het erin wonende leven uit die vormen wordt ibevrijd, om zich daarna weer in nieuwe en een betere manifestatie verzekerende vorm te kunnen uitdrukken. Maar geen enkele vorm — ook niet de meest permanente welke wij ons kunnen voorstellen — is werkelijk onveranderlijk; de periode voor die verandering kan lang zijn, heel lang zelfs in relatieve vergelijking met andere veel vlugger vlietende vormen, doch zij loopt toch ook eens ten einde en de meest permanente vorm valt uiteen. Zoo leeren wij de