is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

pag.

Voorbericht VII

Inleiding XI

DEEL I.

STUDIE OVER DEN MENSCH i

1. Een nieuw gebied van kennis 3

2. De evolutie van den mensch 5

3. De vergelijkende methode 9

4. De studie over den menschelijken geest 11

5. Verscheidenheid van typen een gevolg van en een voorwaarde voor evolutie 13

6. Een wetenschap van oorsprongen 15

7. De wilde als menschelijk bewijsstuk 15

8. Het verdwijnen van den wilde 17

9. Het verdwijnen van den wilde. Engelands plicht 18

10. Sibyllijnsche bladen . 20

11. Beschaving ontwikkeld uit barbaarschheid 20

12. Een schaal van geestelijke evolutie 22

13. De wetenschappelijke geest 24

14. De inductieve methode 26

15. De schommelingen van den maatschappelijken slinger 29

16. Het droombeeld van een gouden eeuw 29

17. De botsing van beschavingen 30

18. De menschelijke comedie • 31

19. Handeling als toetssteen voor geloof 32

20. De redelijkheid van den wilde ............................ 32

21. Bestaande wilden niet volslagen primitief 34

22. Het lagere niet noodzakelijk ontaard 3°

23. De beteekenis van folklore 37

24. Folklore en poëzie 37

25. De achterlijkheid van den Australischen inboorling .......... 3°

26. Het getij van vooruitgang opkomende vanaf de zee ........ 39

27. Stoffelijke vooruitgang een maatstaf voor intellectueele ontwikkeling 40

28. Ontwikkeling en verbreiding der beschaving • 41

29. Overeenkomst in gebruiken en de oorsprong daarvan ...... 42

30. De vraag van enkelvoudigen of meervoudigen oorsprong .... 44