is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Hoofdbestuur van het Ned. Groot-Oosten heeft reeds te kennen gegeven, dat het deze Beweging (De Swastika enz.) "krachteloos" wil maken! (Zie het Maf. Tijdschrift van I Maart 1911.)

Niet alleen de leden, maar ook volkomen onafhankelijke buitenstaanders moeten nu gelooven aan de "oekasemanie" van het Hoofdbestuur. (Vraag: Wat is het verschil tusschen clericalisme en anti-clericalisme?)

Kom, laten wij niet langer op deze wijze tegenover elkander staan. Laat elk in vrede zijn weg gaan, dat zou beter zijn voor het prestige der Vrijmetselarij in het algemeen.

Ik schuw den strijd niet, wellicht is hij noodig, maar dan zal ik, als men op deze wijze optreedt als in de genoemde brochure, wel zwaarder geschut laten aanrukken. Zoo sterk staat "de eenige ware Orde" in Nederland niet dat zij zulk een openbaren strijd kan entameeren.

Laren, Maart 1911 H. J. van GINKEL.