is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet leven, en moeilijk had hij te Sydney in het openbaar kunnen zeggen, dat de democratie de overmacht der minderwaardigheid is en blijft. De leuze echter „zoo omhoog zoo omlaag" laat zich ook als maatschappelijk en staatkundig democratisch ideaal niet maken tot iets anders dan eene leuze van zelfbedrog, tot uiting eener goed gegronde verwachting van menschelijke bewustheden vol eenheid zonder verscheidenheid, vol verscheidenheid zonder verschil van schranderheid en domheid, van edele en onedele gezindheid. En de democratie als heerschappij der menigte blijft oppermacht van min edel voelende onbekwaamheid en onbevoegdheid, die macht heeft verkregen over datgene, wat zij niet had kunnen beramen, vervaardigen of inrichten, en niet eens vermag in stand te houden; die opmaakt en verteert, om later gebrek te lijden, maar zich in haar onverstand en hare zielige zorgeloosheid om zoo iets van daag niet bekommert, en van het door anderen tezaamgebrachte en tezaamgespaarde zonder eigene offervaardigheid voor het gemeenebest eenzijdig partijdig wil halen en grijpen en plukken wat er met geweld of geschreeuw en bedreigingen te plukken en te halen valt, als ware de schatkist van staat een toovercabinet, waaruit in lengte van tijd zal kunnen worden