is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehaald, wat er door geene te gronde gerichte welgesteldheid meer konde zijn ingelegd. De democratie in hare beginselvastheid of stelselmatige en ongetemperde eenzijdigheid is en wordt niet eene waarden vermeerderende, opbouwende en organizeerende of ook zelfs in stand houdende macht; zij is daarvan het omgekeerde en kan slechts erven om te bederven. Eene ware of boven partijzucht verhevene en het belang des geheels beoogende geestelijke grootheid brengt zij niet aan het bewind, wel onbekwame en beunhazende praatjesmakers, die onbekommerd om 's lands belang in de volksvergadering en volksvertegenwoordiging den gemeenen man partijdig naar den mond praten, en sterk zijn in het vitten op alles en nog wat, in het uitmeten en uitschreeuwen van zoogenoemde volksgrieven, maar zonder degelijkheid van kennis en onmachtig tot daadwerkelijke bevordering van maatschappelijke wenschelijkheden of redelijk begrepen nationale welvaart. De veertienduizend inwoners van Amsterdam, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar op twee straatzwervers hebben gestemd, hebben het klassieke blijk geleverd van het plichtsgevoel allereerst, en voorts van het staatkundige in- en doorzicht, dat men in zaken van hoogere gemeenschap bij den ge-