is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenen man heeft aan te nemen: zij hebben duidelijk en zuiver van de democratische staatsinrichting de strekking aan het licht gebracht. Want die blijft dezelfde, ook waar zij niet zoo duidelijk uitkomt: ook zonder zulke uitersten heeft de democratie ten onzent de volksvertegenwoordiging verlaagd en den toon der gedachten wisselingen gemeen gemaakt; de democratie brengt geen algemeen belang bevorderend staatsman maar in alles partijdig blijvende minderwaardigheid naar voren en naar boven, ongemoedelijke mastklimmers, die bij besprekingen en stemmingen slelselmatig Jan Rap ter wille zijn, al weten zij, dat zij daardoor schade doen aan het land, of deszelfs toekomst zelfs in gevaar brengen. Wie onzer stelt nog belang in kamerverslagen, wie weet niet, dat de partijbelangen, of wat ervoor gehouden wordt, gedachten wisselingen over het nationaal wenschelijke bijna doorloopend voor onze kamerleden tot schijnvertooningen maken P De democratische kiezer vraagt niet naar nationale wenschelijkheid; hij houdt zich aan zichzelven en verlangt alleen naar bevrediging van eigene, nationale gemeenschap verloochenende en ten slotte ontbindende, wenschen. De gemeenschapszin van den tot democraat ontwikkelden arbeider is de gemeenschapszin van het bewust geworden