is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met ons te eten, zijn zij nog altoos verplicht zich van ons afgescheiden te houden. De anderhalf millioen Joden van het Nieuw-York onzer dagen worden door de Yankees naast hen of om hen heen niet zonder voorbehoud als Amerikanen gevoeld ; veeleer kennen de Amerikanen onzer dagen in eigen boezem nu het Antisemitisme, nadat zij van zoo iets vroeger zelfs niet hadden gedroomd. Zoo blijven de Joden ook onder ons betrekkelijk ongelijksoortigen en vreemden, die als oostersche naturen zonder humor of zin voor het harmonische, of reeds door hunne manieren, door hunne drukheid, onbescheidenheid en opzichtigheden, voor ons anderen van zelf hunne hinderlijke eigenschappen hebben, en met hunne gave van democratische opruiing de gemoedelijkheid der Europeesche samenleving niet vermeerderen. Als geheel genomen is het van nature verkeerd internationale Jodendom eene geduchte macht gebleken ,tot ontwrichtende, ontbindende en ontredderende revolutioneering; te midden deianderen, in wier instellingen hij overal en altijd het vreemde ziet en bestrijdt, is de Jood wel verstandig vitter en afbreker, maar geen gemoedelijk en heil brengend opbouwer. Hij is geboren splijtzwam, spelbreker en vredeverstoorder, omwentelaar en anarchist — voor de