is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondwetten en reglementen voor de onafhankelijke orde van Odd-Fellows (I.O.O.F.) van het Koninkrijk der Nederlanden zooals deze zijn vastgesteld in de 18de jaarzitting op 8 en 9 mei 1918 te Amsterdam gehouden, aangevuld met de sinds dien aangenomen partieele wijzigingen

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegankelijkheid