is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een massa andere dingen meer, die de waarheid vormen en heel wat anders dan de antisemitische leugens?

Doodeenvoudig: omdat ge er niets van weet, want dat staat niet in Fritsch; en omdat, als u 't zoudt weten, het in uw antisemitische kraam niet te pas komt! *)

Bolland ib.

... in den nieuweren tijd (is) de handel in meisjes in Joodsche handen geweest.

Fritsch blz. 568.

Zugegeben kann werden, dasz der Madchenhandel fast ausschlieszlich von polnischen, russischen, gallizischen Juden betrieben wird .. .

Weer de dom nageprate leugen uit de antisemieten-leugenfabriek. Fritsch heeft een heel hoofdstukje „Menschen- und Madchenhandel" blz. 567 — 575, met een massa namen, data, getallen, die suggereeren; als men er niet op verdacht is, dat antisemieten altijd maar vertellen, dat die-en-die dat-en-dat gezegd heeft, in die en-die courant van dien-en-dien datum daten-dat te lezen staat, enz. enz. en alles gladweg zoo verzonnen is. Ze rekenen er op, dat men hen toch niet controleert; ook gij, leeraar der wijsheid, ook gij rekent daarop en ook gij controleert niet.

Zeker, er zijn ook Joden, die meisjeshandelaars zijn ; daarover zijn de antisemieten en Prof. Bolland woedend. Zij willen het monopolie voor Christenen hebben. En nu behoeven we niet te vragen, hoe het komt, dat Joden daartoe kwamen: het is slecht en misdadig in den uitersten graad, dat Joden dat deden. Maar voordat eenige van de vervolgde, opgejaagde, uit haast alle beroepen verdreven en toch, om maar te kunnen ademhalen en niet duldeloos onderdrukt te worden, tóch geld noodig hebbende Joden tot die misdadige geldwinning kwamen, waren er huizen van prostitutie in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, in Berlijn, München, Keulen, Frankfurt, Hamburg, in Parijs, Marseille, Lyon, Weenen, Boekarest, Brussel, Antwerpen enz., enz., die altijd van menschen waar waren voorzien. De leveranciers waren geen Joden. Maar daarvan spreekt Fritsch niet, en dus Prof.

x) Als ge er wat van wilt weten, neem dan b.v. maar eens — maar ik waarschuw u vooruit: daar staat de waarheid! — Schleiden, die Romantik des Martyriums bei den Juden; Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit.