is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

und der moderne Auszug daraus, der Schulchan-aruch in jüdischen Kreisen als bindend für die Glaubens- und Sittenlehre der Juden erkannt...

blz. 341. Einem Israëliten ist erlaubt, einem Goi Unrecht zu tun, weil geschrieben steht: Du solist deinem Nachsten nicht Unrecht tun, und wird des Goi nicht gedacht (Tr. Sanh. f. 57, 1). Verlorenes Gut, das einem Goi gehort, braucht man nicht zurückzugeben.

Der Rabbi Bechai lehrt (z. Pent. f. 150, 1): Eines Goi verlorene Sache ist erlaubt zu behalten, denn es steht geschrieben (5 Mos. 22 v. 3): „Mit allem verlorenen was dein Bruder verliert," aber nicht was ein Goi verliert, oder: deinem Bruder solist du das Verlorene wiedergeben, einem Goi aber solist du es nicht wiedergeben.

blz. 343. Es ist erlaubt einen Goi zu betrügen und Wucher von ihm zu nemen enz. (Tr. Bab. mez. f. 61, 1).

ib. wenn ... der Goi eine Rechnung macht und irrt, so muss der Israëlit zu ihm sagen: siehe ich verlasse mich auf deine Rechnung, ich weiss nicht (ob es sich so verhallt) doch ich gebe dir, was du forderst (R. Mosche. Seph. mizv. f. 132, 2).

't Zijn weer allemaal leugens, Professor, die ge de leugenfabrikanten Rohling en Fritsch napraat! En er is niet één citaat bij, dat de waarheid bevat. Alleen de miserabele Verhunzung van den Psalmtekst en 't totaal verkeerde begrip er van hebt ge niet van Fritsch, die hebt ge — met eigen, den zin verklaren moetende, vertaling — van Rohling, Der Talmudjude blz. 63.

En uw treurige onwetendheid verraadt ge hier ook. Ge hebt geen begrip van wat de Sjoelchan aroeg eigenlijk is! Ge hebt er niet één bladzijde in gelezen! Want dan hadt ge nooit de fout kunnen schrijven, dat de Sjoelchan aroeg het „handboek en kort begrip der Joodsche zedeleer" is. Hij is het handboek voor de gedétailleerde handelingen van de praktijk. En oorspronkelijk als leerboek ter repetitie bestemd. Ge zoudt bij 't lezen van ook maar één hoofdstuk gezien hebben, dat het geen „kort begrip der zedeleer" is. Maar daar weet ge allemaal niets van af, want Fritsch is uw bron \ en ge laat u dus leiden door den zin bij Fritsch „Der „Talmud und... der Sjulchan-aruch... als bindend für die „Glaubens- und Sittenlehre der Juden"...!!

Van al die leugens van Fritsch en u is geen woord waar. Ik zal hier niet uiteenzetten, hoe dat „Sammelsurium", „hie und da einmal ein moralisches Geschichtchen", „viel Spreu", enz. enz. allemaal foutief en onjuist is. Wie de eerste de