is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„[Oostersch sterk uitgedrukt]? Daaruit dat de Tora zegt „(Lev. 18 : 5): „Mijn voorschriften, die de mensch doet en „er door leeft". Daar staat niet: „Priesters, Levieten, Israëlieten [in en geren zin : niet-Levieten], maar de mensch". Dat omvat alle menschen.

En Zebach 116a: „Als heidenen buiten den tempel te „Jeruzalem offers aan God brengen, mag een Jood hen „daarbij niet helpen (omdat het den Jood verboden is, buiten „den tempel een offerhandeling te volbrengen). Maar hen „leeren, hoe de Joodsche offerwijze is, mag hij wèl."

En Maimonides in zijn responsen, n°. 58, zegt gladweg, dat men aan de Christenen „de geboden, de belooning en de straf mag onderwijzen", want zij staan dicht bij ons in hun godsdienstige opvattingen.

Waarom vertelt u daar allemaal niets van? Omdat u er niets van weet, want er staat niets van in Rohling en Fritsch; en het zou in uw antisemitische kraam niet te pas komen.

Dénk overigens toch eens even over wat ge uw hoorders wijsmaakt! Er zijn in moderne talen, ook in het Hollandsch, door Joden heel veel boeken geschreven, die „bescheid over de wet" geven. Schrijver en uitgever en boekhandelaar hebben graag een grooten verkoop. Ze willen graag, dat Christenen die boeken ook koopen. Hoe denkt ge u die gevallen? Dat de schrijvers voor alle veiligheid maar vast een aantal stille verwenschingen in hun hart deponeeren?

Bolland blz. 21—22.

Wanneer met een onbesnedene een Jood voor een Jood om rechtspraak verschijnt, moet de rechtsprekende hem, indien hij kan, overeenkomstig de Joodsche wet, gelijk geven, en tot den onbesnedene zeggen, dat het zoo is, volgens de Joodsche wet; in geval de wet van de wereldlijke volken den Jood gunstig is, moet men hem gelijk geven, terwijl men tot den ander zegt, dat het zoo is, volgens hunne wet. Is

Fritsch blz. 343.

Wenn ein Jude mit einem nicht-Juden einen Prozesz hat, so lassest du deinen Bruder gewinnen und sagst dann freundlich: so will es unser Gesetz (so in einem Lande, in dem die Gesetze der Juden gelten); wenn die Gesetze der Völker dem Juden günstigsind, so lassest du deinen Bruder gewinnen und sagst den Fremden, so will es euer eigenes Gesetz. Wenn die Juden weder Herren im Lande sind, noch