is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Twaalf Sleutels' van Basilius Valentinus anno 1660 het driegradentableau van lichaam, 'geest' en ziel, waarop aan weerskanten van het symbool ook zon en maan prijken. En bij Grashof heet (op blz. 54) de steen der wijzen of het zout der metalen onze blanke Saturnus. „Al het zilver is eerst lood geweest ; evenzoo is al het goud vroeger zilver geweest." En het lood, om te beginnen, heette Saturnus, die dus juist in zijne zuiverheid als onontwikkeldheid van het ware te denken is. i „Hier (blz. 58) ziet men duidelijk, dat in en uit Saturnus het goud komt," het goud der wijsheid, „het meesterschap (blz. 21) dezer geheele kunst"; „God make u stil, dat gij het niet aan een ander lichtvaardig, of aan een, die het niet waard is, openbaart."

Als „broeders der beroemde orde" worden in de 'Kostbare Nieuwe Parel' van Petrus Bonus (of Janus Lacinius) in 1546 Hermetische adepten gequalificeerd. En als broederschap van denzelfden geest zijn in de zeventiende eeuw 'Rozekruisers' van Duitschland naar Engeland overgekomen. Als „liefhebbers van koning Frederik" zijn Rozekruisers in 1624 van Warmond uit naar een 'dal' in het Noordeinde van 's Gravenhage opgeroepen, dat misschien nog in 1637 „Frederiks Vrededal" heeft geheeten. En als 'Vrijmetselarij'

ponunt; hunc maestuna, senem... falcemque ferentem... inducunt. — Saturnum philosophi in figuram Temporis accipiunt." Albericus saec. XIII: Cumont, 'Textes et Monuments' 2:53. „K^ivos enim dicitur qui est idem Xf4ve«: Cic. de N. D. 2:25. "EAiïjvss Kpbvov alXvjyopovtrt tóv Xpbvov Plut. de Is. et Os 32. Xpbvov tiv Kpbvov ivbjj.ina.v- FPhG 3:32 b. Ook de Tijd namelijk verslindt zijne kinderen.

*) „The egg's a chicken in potentia; the same we say of lead and other metais, which would be gold if they had time. Nature doth first beget the imperfect; then proceeds she to the perfect." Ben Jonson's Alchimist (in the second act).