is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Michael Bakunin, de „Russische revolutie-leeuw", zoodat in 1872 de Internationale naar New York werd overgebracht, om in 1876 te worden opgeheven.

De Post heeft getracht, zoo zegt ze, „de waarschijnlijkheid aan te toonen van het bestaan van een geheime organisatie, „een vreeselijke secte", die werkt voor een wereldrevolutie, terwijl het evenzeer waarschijnlijk is, dat deze secte onder controle staat van Israëlitische samenzweerders, — geenszins orthodoxe Joden—, die de wereldheerschappij nastreven."

Deze zouden dus het plan koesteren „niet alleen anarchie te veroorzaken maar een wereldheerschappij te grondvesten, waarin deze goddelooze Joden de meesters zijn en de Christelijke volken, zoo niet hun slaven, dan toch hun minderen."

Men zou verwachten de Morning Post hier een progrom te zien proclameeren!

Dan volgt er een overzicht van een boek getiteld: Het Groote in het Kleine, geschreven door een Rus met name Serge Nilus in 1903. De tweede editie (1905) had een hoofdstukje „De Anti-christ als een nabije Politieke Mogelijkheid" en bevat „24 protocollen van Meetings van de geleerde Ouderen van Zion", welke geteekend heeten door „vertegenwoordigers van Zion van den 33sten graad". Zij zouden ontvreemd zijn uit een boek te vinden in de „Hoofdkanselarij van Zion" thans in Frankrijk. Nilus beweert dat dit het Gouvernement van het Jodendom is, dat de Joden naar Zion terug zal voeren en de geheele wereld onder Joodsche heerschappij zal brengen. (Laat mij in het voorbijgaan opmerken dat dit het denkbeeld van den apostel Paulus is in zijn zendbrief aan de Romeinen.)

Er is geen bewijs, zegt de Morning Post, voor de echtheid van dit document, doch:

„als het stuk niet echt mocht zijn, dan is het toch een zeer buitengewone vervalsching, daar het met zekerheid voorspelt niet slechts het plaatsvinden doch ook