is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en laster welke zij niet mogen weerleggen kunnen zij beschouwen als „ravengekras".

Wij hebben geen revolutionaire agenten noodig om ons te leeren dat gebrek en waanvoorstellingen revoluties kunnen veroorzaken. Weldadige revoluties, zooals die, waarop de Britsche Vrijheid is gegrond of die welke geholpen door de dwaasheid van George de IIIe en Lord North, de groote Republiek van Amerika in het leven riep hebben als hun oorzaak niet anders dan een bepaald inzicht; gebrek speelde daarbij geen rol, vandaar dat er geen Terreur, geen verwoesting van den Staat, maar slechts eene wijziging van bewind was. In het eerste geval een Burger Oorlog en een terechtstelling van den Koning; vandaar dat er een korte reactie volgde en een tweede revolutie van 1688.

In Frankrijk en in onze eigen dagen in Rusland vindt men gebrek in den ergsten vorm naast weldadige verandering van inzicht. Dit gebrek werkte mee als oorzaak van de revoluties, vandaar de Terreur van de Jacobijnen en van de Bolsjiwiki in Rusland. De Godsdienst verhelderd door vrije gedachte speelt een groote rol in de eerste groep, Atheïsme, de tegenkant van bijgeloof, een groote rol in de tweede groep. De Broeders van het Licht, staan achter de eerste, de Broeders van de Schaduw* instigeeren de tweede.

De Morning Post maakt toespelingen op den Graaf de St. Germain en op Cagliostro. Laatstgenoemde was zeer op de hoogte van de Egyptische Ma?onnerie en stichtte de Ritus van Memphis en Mizraim, die nog bestaat en zeer verspreid is in Italië, Frankrijk en Duitschland.

Wat eerstgenoemde betreft schrijft de Morning Post, een infame onwaarheid, welke een van de bekende leugens is, waarmede die Kerk steeds tracht hen te bekladden, die Occulte Kennis gebruiken om de volkeren te doen evoluëeren, die bedoelde Kerk met de hulp van dezelfde Occulte kennis welke zij door overdracht uit de Primitieve Christenheid bezit, in slavernij tracht te houden. In het onderwerpelijk geval komt de laster van den Abt Barruel. Alle Magonnerie