Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Duivel in het drama der Middeleeuwen.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

ijjwtaï in ile^cilcrliimlciclicCdtet'Cii

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

DK. B. D. EERDMANS,

HOOGLEKRAAR IN DK FACULTEIT DK.R GODGELEERDHEID,

VOOR DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN

op Woensdag 20 November 1912, des namiddags te 3 uren,

DOOR

EDWARD JOHANNES HASLINGHUIS,

GEBOREN TE ROTTERDAM.

LEIDEN,

GEBROEDERS VAN DER HOEK. 1912.

Sluiten