Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuur hen met hare schatten h£Siï£* * ^ * de _Ü ZQ° h6erSCht dan 00k °P dezen Zondag, dezenl28sten dag

_ van Junimaand 1914, nu natuur in vollen rijk» dom haar pracht tentoonspreidt, in de harten van landvolk en stedeling een wondere" blijheid. Maar er is. nog een andere oorzaak die de Bosniërs jubelen doet.

In hun hoofdstad, hun Bosna Saraj dat door deWestersche veroveraars Serajewo

of Sarajevo wordt genoemd - zal heden de toekomstige heerscher der groote monarchie met zijn gemalin door hen worden verwelkomd. Hij, de Aartshertog-Troon-

Sluiten