Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Potiorek schijnt gelijk te hebben. Er wordt geen enkele wanklank vernomen. Overal zijn de menschen enthousiast. Inderdaad, de huldebetuigingen der Bosniërs zijn onuitputtelijk.

Zoo komt de Vorstelijke optocht door de Franz Josephgasse. De eerste automobiel met den regeerings-commissaris en den burgemeester rijdt snel, die van den Aartshertog en de Hertogin heeft slechts een matigen gang. De menschen zullen immers teleurgesteld zijn, zoo in vliegende vaart langs hen heen gereden wordt. En

»e begrafenisstoet van het vermoorde Oostenrijksche Vorstenpaar in de straten van Weenen.

rakelings gaat het langs het trottoir voorbij de juichende menschenmassa.

Daar valt plotseling een schot!

Maar dat is ontzettend! Een tweede moordaanslag, terstond, nadat de eerste mislukt is! En Potiorek heeft gezegd, dat er geen tweede moordenaar in Serajewo is!

Stil! Zwijgen we van de zoo klakkeloos en zonder grond gegeven verzekeringen. Zien we naar de auto, op welker inzittenden ook deze aanslag is gericht.

8

Sluiten