Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons geschil niet uitvechten, maar naar een man gaan, die oud en dus ervaren is, een persoon dien we kennen en in wiens rechtvaardigheid wij vertrouwen stellen, en aan hem, den azige, ons geschil onderwerpen. Eén van ons beiden zal hij in het ongelijk stellen. Welnu, die ... zal in dat „gevonden" oordeel, dat „vonnis" berusten.

Wil men al den moed van zulke personen, die een scheidsrechter in durfden roepen, nu nog gevoelen, omdat men zich toch

Een kapel in de bergen. Berglandschap in Tyrol, het meest bergachtig gedeelte van de Oostenrqksch-Hongaarsche monarchie.

eigenlijk niet meer in een maatschappij van Vuistrecht, Veeten en Vendetta thuis kan denken, — welnu, stel u dan een officier voor in een onzer huidige beschaafde landen, die . . . een duel weigert aan te vangen, en in plaats daarvan spreekt van Eereraad en Scheidsgerecht. Wordt dezulke nu nog niet hier en daar voor een eerlooze aangezien, onwaardig langer in de gelederen te staan?

In de dagen, toen de wilde hórden uit Azië kwamen, was er in hun taal slechts één woord voor man èn soldaat.

Op Leven en Dood. 2

17

Sluiten