Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aanhangers van beide godsdiensten voor Allah's aangezicht had uitgeroeid. Maar wie er aarzelen mocht, tsaar Nicolaas I tastte door, zooals dat een Rus kan doen, die weet, dat hij te bevelen heeft.

En dan.... Constantinopel begon met dubbele magneetkracht te trekken.

Dat kwam van een oude voorspelling, waarvan de inhoud hier

op neerkwam, dat vierhonderd jaar na de inneming van Constan-' tinopel door

de Turken, wederom het

Kruis zou prijken op de Aya Sophia, de hoofdkerk van Constantinopel. In het jaar 1453 hadden de Turken er het

Kruis afgerukt om dat te vervangen door de Halve Maan. Welnu, goed opgeteld gaf 1453 plus 400 het jaartal 1853 aan.

Het spreekt vanzelf, dat, zoodra de

vervulling

van zuiK een

gevaarlijke profetie ernst dreigde te worden, het in dit opzicht wel Christelijke maar niet bijgeloovige Engeland die proef niet kon toelaten. Zondere nadere toelichtingen gevoelt men vanzelf, dat er weldra een oorlog uit moest barsten tusschen Frankrijk en Engeland aan den eenen en Rusland aan den anderen kant.

Daar zat het met de plaag der dankbaarheid bezochte Oostenryk nu vlak bij "het oorlogsterrein in een heel moeilijk parket.

32

De Duitsche Keizer, die van reizen houdt, verblijft gaarne op Korfoe, waar hij dan in het prachtige Achilleion zijn intrek neemt.

Sluiten