Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude Egyptenaren, over hem oordeelen zal, zou de verantwoording voor God en zijn geweten van dezen afschuwelijken oorlog op zich hebben durven nemen?

Er viel in theorie ook wel iets voor te zeggen, dat de groote

Boven: Een gedeelte van de Engelsche oorlogsvloot op de zee voor Portsinouth. Op den voorgrond ziet men duidelijk de watervliegtuigen. Beneden: Bij avond, als de schepen hun zoeklicht laten schijnen.

mogendheden zich in twee Statenbonden verdeelden. Men zou hebben kunnen doorgaan met philosopheeren en er over peinzen, dat.er nu een derde, en wel een Bond van de kleinere (beschaafde) Staten gevormd had moeten worden, en dat dan de tijd, die wonderen doet, het langs dezen weg eindelijk tot één grooten Europeeschen Staten-

43

Sluiten