Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bond had kunnen brengen, waarvan Den Haag met zijn Vredespaleis de politieke hoofdstad ware geweest. Men ... zou dan bereikt hebben, wat men verlangde, tenminste had men zich bevonden op den rechten weg.

Toch was er ook een gevaar aan verbonden, en een zeer groot gevaar ook. De twee Bonden toch bleven bestaan uit verschillende, geheel hun eigen leven levende staten. Kregen, door verschillende oorzaken, twee van die Staten verschil, doordat de belangen van

den een botsten met die van den andere, ja, dan had men nog wel de broederen van beide huisgezinnen, die al wat in hun vermogen was zouden doen om

de wereldramp af te wenden; maar dat was dan ook het eenige

plechtanker. Want indien een van het drietal oonog kreeg met een van het tweede, werden de anderen er als van zelf ingesleept. 't Zou er mee gaan

Keizer Wilhelm van Duitschland en zijn schoonzoon, de Hertog van Brunswijk.

als met een zevenklapper. Dien kan men desnoods in z'n brandkast leggen en rustig den nacht ingaan, op één voorwaarde: dat er injgeen geval vonk of vuur bij kan komen. Want dan... komen onvermijdelijk al de zeven ontploffingen na elkaar, precies zooals de

oorlogsverklaringen in het begin van Augustus in een reuzensnel tempo achter elkaar gekomen zijn.

Ach! er waren zoovele „brandende" kwesties! Kleinere en grootere verschillen over kolonisatie, spionnage, luchtschepen over de grenzen, en altijd — eentonig als de buffelgeschiedenis in het verhaal van Saïdja — de nu eens zich uitzettende en dan weer inkrimpende invloed van Rusland op het Balkan-schiereiland, waar zich de Kinderkamer van Europa bevond.

En zoowaar... uit die Kinderkamer zijn de vonken overgespat naar een heel gevaarlijk puntje van den Europeeschen zevenklapper, en nu staat Europa in vuur en vlam.

44

Sluiten