Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziehier, als van een berghoogte, een kijkje genomen op de gebeurtenissen, die langzaam maar zeker tot de uitbarsting hebben geleid, waarvan 'dit levende geslacht, eigenlijk tot zijn eigen verbazing, thans getuige moet zijn.

De Duitsche Keizerin met hare Dochter, gehuwd met den Hertog van Brunswijk.

De nadere bijzonderheden van bet Voorspel van dezen oorlog mag ik niet behandelen. Dit behoort tot de taak van den heer M. van der Staal, den schrijver van dit boek, dat, indien ik er den titel aan had mogen geven, „het Gruweljaar" geheeten zou zijn. Mijn taak heb ik thans vervuld, welke ik, gedenkende het woord van Cato den Ouderen, eindig met deze belijdenis: „Bovendien ben ik van oordeel, dat de Oorlog vernietigd moet worden!" ...

Den Briel, 29 Aug.—2 Sept. 1914.

45

Sluiten