Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naijver tusschen Oostenrijk-Hongarije en Italië oorzaak werd, dat'er bloedige gevechten werden geleverd; in één van welke — helaas! — ook de kundige en dappere Nederlandsche officier, kolonel Thomson, zijn leven liet.

Oorlogen en geruchten van oorlogen waren het alzoo, die in

In Berlijn hadden de laatste dagen van Juli betoogingen plaats ten gunste van Oostenrijk. Op onze foto ziet men een volksmassa, die de portretten van Keizer Wilhelm en Keizer Franz Jozef met veel enthousiasme met zich voert.

Julimaand 1914 het reeds zoo gejaagde leven der volkeren verontrustten.

Ontspanning bracht de „cause célèbre" in Frankrijk, waar de vrouw van een Minister terecht stond, omdat zij den persoonlijken en politieken vijand van haren echtgenoot had gedood. Of was: het wel ontspanning? Doortrilde de beschaafde wereld niet veeleer een huivering van angst en ontzetting, toen het door dit proces openbaarwerd, hoe angstwekkend nabij Frankrijk zich aan den afgrond van algeheele ontaarding en zedebederf bevond?

In de kanselarijen der hoofdsteden werd veel over Serajewo en. Servië en Oostenrijk-Hongarije gesproken. En men dacht er nog meer.

Het stilzwijgen der Oostenrijksch-Hon'gaarsche regeerings-personen vervulde er de hoofden en harten met steeds klimmende zorg. Een groote dog, lang gesard en besprongen door een keffertje, bijt toch eenmaal van zich af en de knauw, dien hij dan toebrengt, kan voor het brutale beest geweldige gevolgen hebben....

Daar kwam — eindelijk! — het Staatsstuk van Graaf Berchtold, den OostenrijkschTHongaarschen Minister van Buitenlandsche Zaken. En dat Staatsstuk bracht een • geweldige ontroering in de Kabinetten der Mogendheden.

De Oostenrijksch-Hongaarsche Regeering richtte zware beschuldi-

60

Sluiten