Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hereeniging tot stand te brengen van de oorspronkelijk Duitsche bevolking dier provinciën met Duitschland. De Oostzee-provinciën .worden door die vereenigingen overstroomd met vlugschriften; Duitsche organisatoren doorkruisen het land en verlangen van' de

Kanonnen der Oostenrijkers. Deze oorlogswerktuigen hebben zulk een vernietigende uitwerking,

dat zelfs de zwaarst gepantserde forten moeten bezwijken, •

bevolking, dat het zich dóór een opstand van Rusland zal losmaken en zich bij Duitschland zal aansluiten; het pan-germanisme viert orgiën in de Oostzee-provinciën; aan de spits van deze vereenigingen staan hooggeplaatste Duitsche officieren; de Duitsche gezant te St. Petersburg steunt die pogingen; de Duitsche Regeering steekt

69

Sluiten