Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bureaux te|Rome koortsachtig voor het behoud van den vrede de Servische Regeering al sinds jaren niet meer een geheim,

gewerkt en steunde men Minister Grey, die den Britsehen verte- Toch — hoe vreemd het ook schijne — het volk van Belgrado

genwoordigers in de Europeesche hoofdsteden last had ^-a^^S^^^&fe-^ verkeerde den 25en Juli in zeer gedrukte stemming.

gunste van^^^^^^^^^B^^^^BB^^^^-j^^^^^\Vant, hoe

pa losbrak? * ^^^hBe jj^BH^fi^M / niom-

\. ' ^ Ht ' '* / pelen, dat er in Rusland

\. ' een vredespartij was, die

Het antwoord van Servië. liever weer wilde toegeven; ze

'f ^BBkJ' 't \ ^s'' lazen in de bladen, dat juist in deze

dat dit antwoord een weigering zou zijn. Men kon in ~~~ * Regeering Servië losliet, dan moest het land aan de

Belgrado weten, dat de Franschen do eischen do cza-i„a va» »C „V Dochtcrs. Oostenrijksche eischen toegeven!

van Oostenrijk-Hongarije even brutaal als on- ÏÏuuÏ!^^^ Een groote menigte vulde de straten en

voldoende gerechtvaardigd achtten. En Ruslands ft. IJ?,^!.^ verdrong zich op de pleinen voor de publieke standpunt tegenover de Monarchie was voor iïi'rJ^X'n' ^„'Vh ^uïw* ' "%^ri!,^^^^.T: gebouwen van Belgrado. Aan werken dacht men

72

73

Sluiten