Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vier kieken" uit het Oostenrijksche leger.

;,•„;.... j,„„,,„. Een vervoerbare veldkeuken: het behoeft «reen nadere verklaring, dat zulk een keuken in oorlogstijd doelmatig is. Rechts boven: JJe opstelling we^^t^S^^am-tïï^iÏTrtw. UnkeT^edm: Een gevechteflnie van infwUeristen. Hechts beneden: Een zoefiicht; opgesteld op heuveltoppen

, kan zulk een licht dienen, om den vnand te verrassen,

Sluiten