Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herfst 8 rivieroorlogsvaartuigen met een bemanning ieder van 60 tot 80 man zouden bezitten. En Servië ... niet één.

Daarom: wég uit Belgrado, zoo snel mogelijk, naar het meer veilige binnen¬

inwijding van 26 nieuwe vaandels in het Duitsche leger. lanrl onrlat freen

Ze worden alle voorbij den Keizer gedragen. la,UQ' °lJud,L »eBU

onverwachte

overrompeling of een niet te verbreken omsingeling de Regeering schaakmat kon zetten!

De hoofdmacht der Serviërs trok zich samen tusschen Kragoejewats, Kroesjewats en Nisj. In Nisj was tegelijk met den zetel der Regeering het hoofdkwartier gevestigd. De verwachting was nu, dat de Oostenrijkers met drie legers zouden^ aanrukken, het eene van Serajewo in Bosnië uit, het tweede over. Semlin en Belgrado en het derde langs het dal van de Morawa.

Het was in den vroegen moffen van Woensdag, den 29sten Juli, een bedrijvige drukte op den Donau voor Semlin, de Oostenrijksche grensvesting tegenover Belgrado.

Den dag te voren had de bevelvoerder van de Donau-flottilje

van zijn Regeering het bericht ontvangen, dat de oorlog was verklaard. En terstond daarop riep hij de commandanten der zes monitoren op het vlaggeschip bijeen, om met hen de eerste oorlogsdaad, die tegen Servië ondernomen moest worden, te bespreken.

96

Een Duitsch regiment infanterie trekt ten oorlog.

Sluiten